Gemini Tanulókör


Nyitólap
Rólunk
Alapelveink
Tanulókörök
Módszerek
Ugrópontok
Segédanyagok
  Alapelvek

A Tanulókör angol tanárokat NEM fogad !
(Mivel legtöbben nem tudnak azonosulni a politikánkkal.)

Elmondhatjuk, hogy a tanulóköri munka egy élénk, aktív folyamat, ami a tudást cselekvéshez
és társadalmi változáshoz, fejlődéshez és kreativitáshoz köti. A módszert néhány alapelv
segítségével írhatjuk le.

Egyenlőség és demokrácia

A tanulókör munkája a résztvevők egyenlőségének elvén alapul. A demokrácia és a
demokratikus alapelvek nélkülözhetetlenek a tanulókör működéséhez. A tanulókörben mindig
jelen kell lennie a kötetlenség szellemének. A tanulókör vezetőjének az a dolga, hogy
párbeszédre ösztönözzön - a nézetek és információk oldott hangulatú cseréjére.

Tapasztalat és együttműködés

A tanulókörben a munka a résztvevők tapasztalataiból és ismereteiből kell kiinduljon.
Mindennapi tapasztalataikkal és a megélt problémákkal kezdve, új tudást hoznak majd a
tanulókörbe. A tanulókör munkáját és előrejutását az együttműködés és a baráti szellem
jellemzi, a kölcsönösen osztott és meghatározott célok felé tartó együttes munka.
A résztvevők segítik egymást, ahelyett hogy versenyeznének. Megosztják egymással közös
munkájuk eredményeit és buktatóit. Az ilyen tanulási helyzet biztonságot nyújt mindenki
számára és hozzájárul a nyitottsághoz.

A tanulókör szabadsága és joga céljainak meghatározásához

A tanulókör célját - szükségleteikhez és kívánalmaikhoz igazodóan - tagjainak kell
meghatározniuk. Ha a tanulókört valamilyen szervezeten belül hozzuk létre, akkor mindig az
adott szervezet céljai által kijelölt keretek közt kell működjön. A szabadság együtt jár a
felelősséggel. A tanulókör tagjai maguk felelősek azért, hogy miként működnek és hogyan
viszik véghez tanulási céljaikat. E felelősséget sosem adhatják át másoknak, mivel az súlyosan
sértené a tanulókör szabadságát.

Folytonosság, tervezés és aktív részvétel

A folytonosság azt jelenti, hogy a tanulást szervezni és tervezni szükséges. A célokat a
résztvevők vitatják meg, hagyják jóvá és tűzik ki, amiből következik, hogy a tanulást
valamiféle terv szerint végzik. A tanulókör résztvevőinek aktívan be kell kapcsolódniuk.
A résztvevők aktív közreműködése az az alap, amire a tanulókör épül. Az ember legjobban
aktivitásán keresztül tanul. Nem tudják a felelősséget megosztani, ha nem tevékenyek a
résztvevők, ha nincs személyes véleményük.

Tananyag

Minden tanulókörnek fel kell szerelkeznie valamiféle tananyaggal, ami összességében lefedi a
tanulókör tervezett számú találkozóit, ami tényeket tartalmaz, rávilágít a vitatható pontokra és
útmutatást ad a tanulókör munkájához. Igen gyakran a tananyag kifejezetten tanulókörökben
való használatra készült. A tanulókör résztvevői maguk is készíthetnek tananyagokat.

Változás és cselekvés

A tanulókör nem lenne gyümölcsöző, ha résztvevői kizárólag a tanulásért magért tanulnának.
Ha azonban a tanulókörök kiállnak a változásért és cselekvésért, akkor a tanulás nem csak
"hasznosabbá", de értelmesebbé is válik. Az egyének számára ez személyes gazdagodást
jelenthet és környezetük feljavítását.

A csoportok összetétele

Mivel a tanulókörök résztvevőinak aktívan be kell kapcsolódniuk a tanulókör minden
munkájába, ezért nagyon fontos, hogy kis csoportok legyenek kb. 7-12 taggal, beleértve a
tanulókör vezetőjét. Szükségszerű, hogy a csoportok ilyen kis létszámúak legyenek, mivel
máskülönben a tanulókör célját veszti. Minél kisebb a csoport annál nagyobb az esély az
összes résztvevő aktív részvételére. Máskülönben nem lesz együttműködés, közös
felelősségvállalás, kevesebb csevegés - és ezért a tanulókör léte kérdőjeleződik meg.
Úgy tanulunk a legjobban, ha aktívak vagyunk. Másrészt a csoport ne legyen öt főnél kisebb.
A tapasztalat azt mutatja, hogy az általános beszélgetést nehéz fenntartani a túl kicsi
csoportokban viszont a nagy csoport kisebb lehetőséget biztosít arra, hogy mindenki
beszállhasson.

Ha tanulókört indítunk, fontos hogy olyan embereket próbáljunk meg egybegyűjteni, akik
többé-kevésbé közös értékeket osztanak, de tapasztalataik különbözőek. A tanulókörben
fontos az, hogy együtt nyomozzunk és kutassunk. Ha közös az érdeklődési körünk, nagyjából
hasonló az iskolázottságunk és ugyanabban a faluban lakunk, az sokat segít. A csoportban
szabadnak kell érezzük magunkat, kapcsolatainknak kellemesnek és lazának kell lenniük,
hogy együtt jól érezzük magunkat! A humor szintén sokat segít a problémák megoldásában.

Nemi és életkori vonatkozások

A tanulókör jó módszer arra, hogy férfiak és nők együtt növeljék és fejlesszék
önbecsülésüket. Egy-egy találkozón gyakran van néhány olyan ember, aki nem rejti véka alá a
véleményét és vannak olyanok, akik félénkek és csöndesek. A tanulókör módszere segít e
hajlamok meghaladásában és megerősíti minden résztvevő önbizalmát.

A férfiakat és nőket egyaránt tartalmazó csoportok azt is megmutatják, hogy sokkal jobban
járunk ha együttműködünk, mintha külön-külön dolgoznánk. Ez jó módszer arra, hogy
megmutassuk, hogy a nemi sztereotípiák nem csak a nőket érintik, hanem férfiakat és nőket
egyaránt.

Fontos, hogy fiatalabbakat is bevonjunk a tanulókör tevékenységébe, ami segíteni fog nekik,
hogy használják és megosszák tudásukat másokkal, és megtanuljanak együtt dolgozni egy
csoporton belül. Azt is meg fogják érteni, hogy erősebbek lesznek, mind egyénként mind
csoportként, ha együttműködnek.